ORGANIZACJA
NON-PROFIT

o stowarzyszeniu

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Główny Szlak Beskidzki (GSB) to wspólny projekt kilkunastu miłośników gór, którzy w ramach tegoż Stowarzyszenia postanowili realizować różne pomysły związane z górami, a w szczególności z Głównym Szlakiem Beskidzkim. W dniu 26 listopada 2021 roku w Chyrowej na Podkarpaciu jedenastu Założycieli podpisało Akt Erekcyjny, w którym oświadczają: Mając na względzie dobro naszych ukochanych Beskidów oraz chęć krzewienia zdrowej turystyki pieszej w tym regionie powołujemy dziś do życia STOWARZYSZENIE GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI. Sformalizowanie czynności założycielskich nastąpiło w dniu 07 lutego 2022 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpisującym Stowarzyszenie Główny Szlak Beskidzki do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000951565. Cele i zadania jakie członkowie Stowarzyszenia będą realizować zostały szczegółowo określone w statucie, który jednocześnie określa miasto Kraków, jako siedzibę główną Stowarzyszenia. Wybór siedziby nie był przypadkowy, ponieważ wiąże się on z miejscem zamieszkania głównego pomysłodawcy i jednocześnie pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki - Leszka Piekło. Oprócz Prezesa Leszka Piekło założycielami są także:

  • Magdalena Dąbrowska
  • Adam Gawdzik
  • Piotr Kilian
  • Marzena Kopa
  • Jerzy Moroch
  • Patryk Osadnik
  • Przemysław Stec
  • Dariusz Wieremiejczyk
  • Ryszard Wolski

KRS: 0000951565

Nr konta bankowego: 95 2530 0008 2097 1071 8716 0001

o czerwonym szlaku

Historia Głównego Szlaku Beskidzkiego?

GSB został wyznakowany w latach 1924–35 z inicjatywy Kazimierza Sosnowskiego, jednego z najbardziej znanych animatorów ruchu turystycznego w Beskidach, autora wy danego w 1914 r. pionierskiego przewodnika po Beskidach Zachodnich. Uważał on, że szlaki turystyczne i schroniska powinny być tak sytuowane, by dać turyście możliwość wędrowania i noclegu w schronisku odległym o dzień marszu, a osią zagospodarowania gór powinien być jeden szlak główny, który wiódłby najbardziej atrakcyjnymi terenami górskimi. Idea ta została zrealizowana właśnie pod nazwą Głównego Szlaku Beskidzkiego. Jego przebieg został w znacznej części zaprojektowany przez Mieczysława Orłowicza, działacza turystycznego, twórcę Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie. Trasa przebiegu GSB w Gor ganach została zrealizowana zgodnie z propozycją prezesa Oddziału Lwowskiego PTT – Adama Lenkiewicza. Szlak ten, długości ok. 800 km, także rozpoczynający się w Ustroniu, prowadził do Szybenego (wschodnia część Czarnohory. Po wyznakowaniu szlaku rozwijano również infrastrukturę turystyczną – budowano schroniska, schrony niezagospodarowane oraz szlaki łącznikowe. Obecna trasa przebiegu Głównego Szlaku Beskidzkiego różni się od pierwotnego przebiegu i proces ten trwa nadal.

Mapa GSB

członkowie zarządu

Leszek Piekło

funkcja : Prezes zarządu

zarzad.sgsb@gmail.com

Napisz do mnie

Magdalena Dąbrowska

funkcja : Wiceprezes

magdalena.sgsb@gmail.com

Napisz do mnie

Adam Gawdzik

funkcja : Skarbnik

adam1.sgsb@gmail.com

Napisz do mnie

Krzysztof Feruga

funkcja : Członek zarządu

krzysztof.sgsb@gmail.com

Napisz do mnie

dokumenty

Akt erekcyjny

Statut

Deklaracja członkostwa

wydarzenia i konkursy

WYDARZENIA ARCHIWALNE

Wywiad radio Rzeszów

Zobacz więcej

GSB tam i z powrotem

Zobacz więcej

Przydatne na szlaku

Nocleg na szlaku

Czytaj dalej

Chcesz przejść GSB?

Czytaj dalej

Jak zadbać o stopy?

Czytaj dalej

nasi partnerzy

Mateusz Turski- twórca strony

Marek Kocisz- grafika

Tomasz Poraj- fotografia

kontakt

zarzad.sgsb@gmail.com